Thursday, March 12, 2009

Överklagan

Den dödsdömde Cal Brown har lämnat in en sista överklagan innan domen värkställs på fredag. I staten Washington har döddömda en mängd olika möjligeter att överklaga vilket ofta tar många år. En kreativ och framgångsrik överklagan drevs 1994 av Mitchell Rupe som dömts till döden för flera mord. Lagom till avrättningen såg han till att väga mer än 425 pounds eller 192 kg, vilket var max på fängelsevågen. Han skulle hängas men eftersom han var så tung fanns det risk för att huvudet skulle separera från kroppen. Genom att hänvisa till 8:e tillägget i konstitutionen, som förbjuder grymma eller konstiga straff, överklagade han och en federal domare beslöt att stoppa avrättningen. Utan motivation att lösa sina viktproblem blev han ändå inte gammal. 2006 dog en 51 år gammal Mitchell Rupe av sjukdom i Walla Walla fängelset.


Detta är inte Mitchell Rupe

No comments: